We love Chiang Mai
Cinque Terre

WE LOVE CHIANG MAI เกิดจากความร่วมมือของเอกชนภาคการท่องเที่ยว ในชื่อกลุ่ม”รวมพลคนท่องเที่ยวเชียงใหม่” และพัฒนาเป็น ”กองทุน We Love Chiang Mai” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ต้องการให้ We Love Chiang Mai เป็นแบรนด์ของจังหวัดเชียงใหม่ และให้ทุกภาคส่วน และได้เป็นเจ้าของร่วมกัน